LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1580

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1211
С други лицеви аномалии - 293
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 91
Общ брой пациенти към дата 30.11.2022 г. - 1420