LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1713

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1315
С други лицеви аномалии - 335
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 120
Общ брой пациенти към дата 22.6.2024 г. - 1538