LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1565

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1185
С други лицеви аномалии - 280
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 82
Общ брой пациенти към дата 2.7.2022 г. - 1390