LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1667

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1278
С други лицеви аномалии - 319
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 109
Общ брой пациенти към дата 1.12.2023 г. - 1495