LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1717

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1318
С други лицеви аномалии - 336
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 120
Общ брой пациенти към дата 22.7.2024 г. - 1542