LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1626

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1248
С други лицеви аномалии - 304
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 99
Общ брой пациенти към дата 3.6.2023 г. - 1461