LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Регистрация

Проектът „Електронно медицинско досие за лицеви аномалии” /ЕМДЛА/ за пациенти, нуждаещи се от мултидисциплинарно лечение в различни географски местонахождения“ (за краткост ЕМДЛА) представлява нов метод за съвместна работа между специалисти, участващи в екип за мултидисциплинарно лечение и пациенти, намиращи се в различни географски местонахождения. Разработеният сайт съгласно този проект служи за съвместна работа между специалистите от мултидисциплинарния екип към Отделението по пластична и краниофациална хирургия на УМБАЛ Св. Георги, Пловдив и пациентите с вродени лицеви аномалии, подлежащи на лечение при мултидисциплинарен екип.

За да изпълните процедурата за вписване в ЕМДЛА, трябва да изпълните следните действия:

  1. Да прочетете нашите Общи условия за ползване на EMRFA и да се съгласите с тях. Това може да направите на първата страница от електронния формуляр за регистрация, който можете да попълните на сайта www.emrfa.org.
  2. Да попълните задължителните полета в Заявлението за регистрация. Да въведете резултата от задачката на картинката. След като попълните заявлението данните за Вашата регистрация ще бъдат прегледани от Администратор на ЕМДЛА, който ще одобри или отхвърли Вашата регистрация. Информация за статуса на заявлението си ще получавате на електронната поща, която сте попълнили във формуляра.
  3. След одобряване на Вашата регистрация, можете да влезнете в електронното досие и да попълните допълнителните медицински данни. За попълване на данните в самото досие има допълнителна помощна документация. При регистрация от родител и пациент, той автоматично избира членовете на мултидисциплинарната консултация в Центъра в Пловдив. Останалите специалисти се избират активно от пациентите - родителите.

Продължи