LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1593

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1222
С други лицеви аномалии - 294
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 92
Общ брой пациенти към дата 30.1.2023 г. - 1431