LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1462

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1107
С други лицеви аномалии - 243
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 64
Общ брой пациенти към дата 17.6.2021 г. - 1291