LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1312

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 989
С други лицеви аномалии - 215
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 53
Общ брой пациенти към дата 27.1.2020 г. - 1152