LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1167

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 883
С други лицеви аномалии - 184
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 46
Общ брой пациенти към дата 13.11.2018 г. - 1022