LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1184

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 898
С други лицеви аномалии - 186
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 46
Общ брой пациенти към дата 23.1.2019 г. - 1038