LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1269

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 965
С други лицеви аномалии - 207
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 51
Общ брой пациенти към дата 23.10.2019 г. - 1122