LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1225

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 927
С други лицеви аномалии - 196
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 49
Общ брой пациенти към дата 26.6.2019 г. - 1079