LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1151

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 870
С други лицеви аномалии - 182
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 46
Общ брой пациенти към дата 26.9.2018 г. - 1006