LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1115

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 841
С други лицеви аномалии - 175
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 45
Общ брой пациенти към дата 22.5.2018 г. - 972