LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1406

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1064
С други лицеви аномалии - 231
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 58
Общ брой пациенти към дата 17.1.2021 г. - 1239