LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1490

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1122
С други лицеви аномалии - 253
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 66
Общ брой пациенти към дата 26.7.2021 г. - 1317