LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1201

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 914
С други лицеви аномалии - 189
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 48
Общ брой пациенти към дата 23.3.2019 г. - 1055