LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1339

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1012
С други лицеви аномалии - 220
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 55
Общ брой пациенти към дата 28.5.2020 г. - 1178