LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1077

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 813
С други лицеви аномалии - 165
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 44
Общ брой пациенти към дата 22.3.2018 г. - 934