LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1210

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 922
С други лицеви аномалии - 191
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 49
Общ брой пациенти към дата 22.4.2019 г. - 1064