LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1057

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 797
С други лицеви аномалии - 159
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 43
Общ брой пациенти към дата 19.1.2018 г. - 915