LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1395

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1053
С други лицеви аномалии - 230
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 58
Общ брой пациенти към дата 22.10.2020 г. - 1227