LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1002

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 754
С други лицеви аномалии - 140
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 38
Общ брой пациенти към дата 23.9.2017 г. - 863