LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1243

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 943
С други лицеви аномалии - 202
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 49
Общ брой пациенти към дата 25.8.2019 г. - 1097