LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1033

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 781
С други лицеви аномалии - 153
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 42
Общ брой пациенти към дата 19.11.2017 г. - 893