LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1445

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1095
С други лицеви аномалии - 238
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 62
Общ брой пациенти към дата 20.4.2021 г. - 1276