LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1374

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1036
С други лицеви аномалии - 224
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 56
Общ брой пациенти към дата 12.8.2020 г. - 1207