LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1518

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1144
С други лицеви аномалии - 263
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 70
Общ брой пациенти към дата 30.11.2021 г. - 1345