LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
Брой потребители - 1301

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 980
С други лицеви аномалии - 213
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 52
Общ брой пациенти към дата 6.12.2019 г. - 1142