LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.orgМагистър Нели Нанева - ПСИХОЛОГ

Пловдив

0888062069
nelsun1976@abv.bgМАГИСТЪР Стойна Калайджиева - ПСИХОЛОГ

Пловдив

0898911740
slk818@abv.bgPhd Йорданка Христозова - ПСИХОЛОГ

Пловдив

0898677495
yhristozova@gmail.com