LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org

Силвия Караколева - ПСИХОЛОГ

Пловдив

0894632026
silviya.karakoleva@gmail.comмагистър Евгения Петкова - ПСИХОЛОГ

Пловдив

0878859582
evgenia.petkova@gmail.com