LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Нова версия на софтуера на ЕМДЛА

28.03.2021

ЕМДЛА е новаторска система за документация, координация и проследяване на лечението на вродените лицеви аномалии – от поставянето на диагнозата до завършване на лечението на пациента.
Програмата е изградена върху стабилна база на MS SQL Server, което предполага както сигурност и постоянна защита на информацията, така и натоварване с голям обем от данни.
От 28.03.2021 г. е публикувана нова версия на софтуера със нанесени съществени промени във формулярите на документите, които се попълват за всички видове специалисти.
Въпреки че версията е изтествана, допустимо е да срещнете проблеми или несъответствия по време на работата с новата версия, особено що се отнася до използване на информацията, въведена със старата версия.
За всякакви възникнали въпроси, проблеми, неясноти, моля свързвайте се с нас на имейл register@emrfa.com, като опишете проблема, приложите екранна снимка и цитирате какъв вид потребител сте.
Е уважение,
Екипът на ЕМДЛА