LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1498

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1127
С други лицеви аномалии - 256
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 68
Общ брой пациенти към дата 25.9.2021 г. - 1323