LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


СТАТУСИ - ПСИХОЛОГ

 • Комуникация

  • Тежко отклонение;
  • Отклонение в лека степен;
  • Норма;

 • Груба моторика

  • Норма;
  • Тежко отклонение;
  • Отклонение в лека степен;

 • Фина моторика

  • Отклонение в лека степен;
  • Тежко отклонение;
  • Норма;

 • Решаване на проблеми

  • Отклонение в лека степен;
  • Тежко отклонение;
  • Норма;

 • Личностно-социална

  • Отклонение в лека степен;
  • Тежко отклонение;
  • Норма;

 • Области на оценка социално-емоционално развитие

  • Отклонение в лека степен
  • Норма;
  • Тежко отколонение;

 • Преждевременно раждане

  • Три седмици;
  • Повече от три седмици;

 • Основна грижа

  • Стоматологично лечение;
  • Медицински протокол за хирургични интервенции;
  • Осигуряване на физиологични потребности на детето;
  • Консултации със специалисти - УНГ, педиатър и др.;
  • Профилактични прегледи;
  • Храна - балансирано хранене;
  • Медицински протокол за ортодонтско лечение;

 • Гарантиране на сигурността

  • Разбиране на рисковете и опасностите в дома или извън него;
  • Защита от самонараняване;
  • Защита от контакт с небозопастни възрастни или деца;
  • Осигуряване на безопасна среда за отглеждане - далеч от контакти, режещи инструменти, печки, лекарства, отрови, миещи и почистващи препарати;

 • Емоционална топлота

  • Сигурни, стабилни взаимоотношения със значими възрастни и деца;
  • Подходящ физически контакт, прегръдки, ръкостискане, докосване по рамото, ръката;
  • Създаване на чувство, че е ценено;
  • Похвали и насърчение;

 • Стимулиране

  • Разговори и отзивчивост на опитите на детето за общуване;
  • Посещение в училище;
  • Взаимодействие с възрастни;
  • Взаимодействие в връстници;
  • Посещение в детска ясла;
  • Посещение в детска градина;
  • Участие в игрите на детето;

 • Напътствия и ограничения

  • Самодисциплина;
  • Семейни ценности;
  • Уважение към другите;
  • Контрол върху емоции и чувства при общуване с други хора;
  • Демонстриране и подпомагане изграждане на подходящо поведение;
  • Управление на гнева;
  • Напътствия относно социални ограничения;
  • Норми на поведение;

 • Социална интеграция на семейството

  • Социални мрежи;
  • Приятелски кръг;
  • Изолираност от средата, в която живеят;

 • Ресурси в общността

  • Социални услуги в града, селото, региона;
  • Транспортни връзки;
  • Ползване на СУ и други;
  • Магазини и развлекателни центрове;
  • Познаване на социалните и други специализирани услуги в региона;
  • Места за молитва;

 • Оценка на родителски капацитет

  • Рисков;
  • Норма;
  • Дефицитен;

 • Оценка на родителски капацитет, история на семейството и околната среда

  • Преобладащи рискови фактори;
  • Норма;
  • Дефицити;

 • История на функциониране на семейството

  • Семейна история - членове на домакинството, отношението им към детето, значими промени в живота на семейството, история на детството, значими събития, силни и слаби странина родителите, братя, сестри, взаимоотношения (Опишете в коментар);


ТЕРАПИИ - ПСИХОЛОГ

 • Социална комуникация

  • Разбиране на думи и изречения;
  • Преход към думи;
  • Предезикови комуникативни сзаимодействия;
  • Издаване на социално-комуникативни сигнали, думи и изречения;

 • Фина моторика

  • Функционално използване на уменията от фината моторика:
  • Протягане, хващане и пускане;
  • Разбиране на думи и изречения;
  • Издаване на социално-комуникативни сигнали, думи и изречения;

 • Груба моторика

  • Движение и придвижване от позиция легнал по гръб от позиция легнал по очи;
  • Баланс при седеж;
  • Равновесие и подвижност;
  • Умения за игра;

 • Адаптивна област

  • Събличане;
  • Хранене;
  • Лична хигиена;

 • Когнитивна област

  • Постоянство на обектите;
  • Ранни понятия;
  • Имитиране;
  • Решаване на задачи;
  • Взаимодействие с предмети;
  • Сензорни стимули;
  • Причинно-следствени връзки;

 • Социална област

  • Взаимодействие със заобикалящата среда;
  • Взаимодействие с познати възрастни;
  • Взаимодействие с връстници;