LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


СТАТУСИ - СПЕЦИАЛИСТ ПО ХРАНЕНЕ

 • Тегло при раждане:

  • Норма;
  • Друго (опишете в коментар)
  • Недоносеност;

 • Тегло към момента на консултацията(конкретните стойности опишете в коментар):

  • Норма;
  • Изоставане спрямо нормата;
  • Над нормата;
  • Под нормата, но с възходяща крива на теглото;
  • Друго (опишете в коментар);
  • Стационира;

 • Начин на хранене към момента на оценката:

  • Биберон;
  • Кърмене;
  • Сонда;
  • Биберон/Сонда;

 • Брой хранения към момента на оценката за 24 часа :

  • Моля, опишете конкретните стойности в коментар:

 • Пренатална диагноза:

  • Не;
  • Да;

 • Поведение на околните след поставяне на диагнозата:

  • Липса на подкрепа за майката от страна на семейството;
  • Друго (опишете в коментар);
  • Съвет за настаняване в ДМСГД в родилното отделение;
  • Съвет за прекъсване на бременността;
  • Своевременно насочване за консултация със специализиран екип от страна на родилното отделение;

 • Постнатална диагноза:

  • След изписването;
  • Дни след раждането;
  • Веднага след раждането;

 • Консултирано в родилно отделение от:

  • Сестра специалист по хранене;
  • Без консултация в подкрепа на храненето;
  • Хранителен терапевт;
  • Друг специалист (опишете в коментар);

 • Настанено в ДМСГД след изписване:

  • Постоянно;
  • Временно;

 • Трудности при раждането:

  • Да (опишете в коментар);
  • Не;

 • Гестационна седмица на раждането:

  • В норма;
  • Извън норма (опишете в коментар);

 • Аномалия на Пиер Робен:

  • Не;
  • Да;

 • Дихателни проблеми:

  • Да;
  • Не;

 • Преодоляване на :дихателните проблеми чрез

  • Назофарингеална тръба;
  • Позициониране;
  • Глосопексия;
  • Трахеостома;
  • Интубация;

 • Трудности при хранене:

  • Веднага захранено със шише;
  • Веднага поставена сонда;
  • Засукало веднага;

 • Придружаващи заболявания:

  • Да (моля, опишете в коментар);
  • Не;

 • Наблюдение на кърмачето - дисморфични особености:

  • Трахеален тираж;
  • Позиция на езика - предна;
  • Позиция на езика - издадена напред;
  • Позиция на езика - срединна;
  • Мускулен тонус – нормален;
  • Стернален тираж;
  • Позиция на езика - задна;
  • Признаци на цианоза;
  • Поддържа нормално дишане по гръб;
  • Мускулен тонус - отпуснат;
  • Микрогнатия;

 • Ненутритивна оценка - проблеми:

  • Не образува вакуум;
  • Движение на езика – слабо;
  • Няма рефлекс за търсене;
  • Движение на езика - оформящ чашка;
  • Сила на сукане - силно:
  • Няма рефлекс за повръщане;
  • Сила на сукане – умерено;
  • Сила на сукане – слабо;
  • Движение на езика - перисталтика:
  • Няма рефлекс за сучене;
  • Движение на езика – отпуснато;

 • Нутритивна оценка:

  • Трудности при преглъщане – има;
  • Поддържа сучене;
  • Координация между сучене,гълтане,дишане – добра;
  • Не поддържа сучене;
  • Трудности при преглъщане – няма;
  • Ритмичност при сучене – няма;
  • Ритмичност при сучене – има;
  • Брой всмуквания за формиране на глътка за 1 минута: (опишете в коментар);
  • Брой комплекси за 1 минута /всмукване-преглъщане-вдишване/ (опишете в коментар);
  • Координация между сучене,гълтане,дишане – лоша;

 • Безопасно ли е да се премине към нутритивна оценка?

  • Не (моля, опишете в коментар);
  • Да;

 • Нутритивна оценка - реакция на кърмачето:

  • махане с ръце;
  • отказ за хранене;
  • цианоза;
  • давене;
  • изпотяване;
  • напрегнато;
  • отпуснато;

 • Начин на хранене – кърмене:

  • интензивно;
  • Състояние на гърдите, сила на изтичане на кърмата, позиция при кърмене (опишете в коментар);
  • умерено;

 • Начин на хранене - хранене с шише:

  • Марка, вид и размер на биберона, позиция на дупките на биберона (опишете в коментар);
  • Меко шише;
  • Твърдо шише;

 • Начин на хранене - комбинирано хранене- биберон/сонда:

  • Брой хранения само през сонда (продължителност, количество – моля, опишете в коментар);
  • Брой хранения през устата (продължителност, количество – моля, опишете в коментар);
  • Дохранване през сондата (продължителност, количество – моля, опишете в коментар);
  • Брой дневни хранения;

 • Начин на хранене - хранене с назогастрална сонда:

  • Брой хранения – продължителност (моля, опишете в коментар);
  • Брой хранения – количество (моля, опишете в коментар);

 • Предложена ли е орална стимулация?

  • Да;
  • Не (моля, опишете в коментар защо);

 • Безопасен метод на хранене към момента на консултацията:

  • Сондово и през устата;
  • През устата – кърмене;
  • През устата - с биберон;
  • Само сондово;
  • През устата с лъжица;

 • Необходимост от следваща консултация:

  • Не;
  • Да;

 • Тегловна крива за период от 7 дни:

  • Без промяна;
  • Отрицателна;
  • Положителна;

 • Среден ежеднеден тегловен прираст:

  • Моля, въведете в коментар:

 • Необходимост от консултация с хранителен терапевт към момента:

  • Да;
  • Не;

 • Връщане в семейството след среща със специалист:

  • Да, препоръчваме отглеждане в семейството;
  • Не, на този етап;

 • БЕЗОПАСНО ЛИ Е ДА ПРЕМИНЕМ КЪМ ХРАНЕНЕ ПРЕЗ УСТАТА?

  • Да;
  • Не;


ТЕРАПИИ - СПЕЦИАЛИСТ ПО ХРАНЕНЕ

 • Предоперативна хранителна терапия

  • Съвети от общо медицински характер
  • Контрол и оценка при кърмене
  • Контрол и периодична оценка при хранене с биберон
  • Съвети от битов и социален аспект
  • Промяна в количество или честота на храненията
  • Няма промяна във вида храна
  • Преминаване към нова храна
  • Контрол и периодична оценка при хранене и дишане при назофарингеална сонда
  • Контрол и периодична оценка при сондово хранене
  • Контрол и оценка при смесено хранене

 • Необходимост от проследяване

  • Необходимост от ново проследяване поради съмнение или данни за придружаващо заболяване
  • Необходимост от проследяване от логопед поради продължителни трудности с храненето или общото развитие
  • Не е необходимо ново проследяване или терапия
  • Насочване към логопед-хранителен терапевт

 • Постоперативна хранителна терапия при млечно хранене:

  • Промяна на позицията при хранене
  • Промяна в количеството и времето между храненията
  • Въвеждане на сгъстител
  • Смяна на вида на млечната храна
  • Промяна в броя на млечните хранения

 • Постоперативна хранителна терапия при смесено хранене:

  • Въвеждане на техника за смесено хранене – със сонда и млечно хранене
  • Въвеждане на дохранване с АМ при кърмени бебета
  • Възможно е да се премине към перорално хранене

 • Захранване по препоръки на ESPGHAN и/или на проследяващия педиатър

  • Заместване на 4 хранения
  • Въвеждане на пиене от чаша
  • Заместване на 2 хранения
  • Въвеждане на хранене с течности през пълнеща се лъжица
  • Започване на захранване с пюрирана храна по схема
  • Заместване на 1 хранене
  • Въвеждане на хранене с лъжица
  • Заместване на 3 хранения

 • Препоръки в рамките на постоперативната хранителна терапия:

  • Регулярна хранителна терапия
  • Необходимост от контролно проследяване
  • Консултация с ендокринолог
  • Психо социална подкрепа с индивидуална програма
  • Консултация с гастроентеролог
  • Консултация с УНГ
  • Не е необходима терапия

 • Задачи във връзка с постоперативна хранителна терапия:

  • Представяне на документ от проведена консултация с външен специалист
  • Изпълнение на програмата за хранене от родителя
  • Провеждане на медицински изследвания за подготовка за операция