LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org
СТАТУСИ - ХИРУРГ

 • Бяла част на устната:

  • Прекалено къса;
  • Без особености (близо до нормата);
  • Купидоновата дъга и филтрумът са прекалено широки;
  • Диастаза на орбикуларния мускул;
  • Прекалено дълга;
  • Купидоновата дъга и филтрумът са прекалено тесни;

 • Статус - редки диагнози

  • Моля, въведете в свободен текст

 • Съчетание с друга лицева аномалия

  • Да (опишете в коментар)
  • Не

 • Статус - Отомандибуларен синдром

  • Наличие на костна хипоплазия по Прудзански - Трета степен
  • Наличие на костна хипоплазия по Прудзански - Втора степен
  • Наличие на микроанотия
  • Наличие на Макростомия
  • Наличие на хипоплазия на меки тъкани
  • Наличие на аномалия на ушна мида от лека степен или чашковидно ухо
  • Наличие на данни за аномалии на слуха и средното ухо
  • Наличие на Микротия
  • Наличие на епибулбарна киста
  • Наличие на костна хипоплазия по Прудзански - Първа степен
  • Наличие на преаурикуларни висулки

 • Цикатрикс:

  • Хипертрофичен;
  • Хлътнал;
  • Прав по ръба на филтрума;
  • Лошо позиционирани ламба;
  • Линеарен тънък;
  • Добре позиционирани ламба;

 • Дехисценция:

  • Тотална дехисценция;
  • Дехисценция на вермилиона;

 • Червена ивица (вермилион):

  • Прекалено дебела странична част;
  • Хлътналост;
  • Изпъкналост;
  • Прекалено хлътнала странична част;
  • Без особености (близо до нормата);
  • Дефект на мукокутанния ръб;

 • Орален вестибулум:

  • Прекалено широк вестибулум;
  • Къс вестибулум;
  • Сраствания (бридове);
  • Без особености (близо до нормата);

 • Назолабиална фистула:

  • Няма;
  • В дясно;
  • В ляво;

 • Алвеоларни фрагменти:

  • Тотален едно или двустранен колапс на фрагментите;
  • Оклузия – I клас по Angle;
  • Без голяма денивелация;
  • Млечно съзъбие;
  • Голяма денивелация;
  • Оклузия – кръстосана на 1-2 зъба от страната на цепнатината;
  • Не провежда ортодонтско лечение;
  • Без особености (близо до нормата);
  • Предно палатинална, ороназална фистула в дясно;
  • Колапс или високо разположен алвеоларен фрагмент в дясно;
  • Протрузия на премаксилата с колапс на алвеоларните фрагменти;
  • Оклузия – II клас по Angle;
  • Протрузия на премаксилата;
  • Атопично и/или ротирани разположени зъби;
  • Рентгенови данни за костна връзка;
  • Предно палатинална, ороназална фистула в ляво;
  • Свръхбройни зъби от страната на цепнатината;
  • Провежда ортодонтско лечение;
  • Медиофацилна хипоплазия;
  • Оклузия – кръстосана на цял фрагмент от страната на цепнатината;
  • Рентгенови данни за голям костен дефект;
  • Колапс или високо разположен алвеоларен фрагмент в ляво;
  • Постоянно съзъбие;
  • Оклузия – open bite;
  • Смесено съзъбие;
  • Ретрузия на премаксилата;
  • Оклузия – III клас по Angle;

 • Твърдо небце

  • Тотална дехисценция;
  • Предна ороназална фистула
  • Ороназална фистула на граница меко-твърдо небце
  • Без особености (близо до нормата)

 • Статус - Изолирана микроанотия

  • Наличие на Микроанотия
  • Наличие на данни за слуха и аномалии на средното ухо
  • Наличие на аномалия на ушна мида от лека степен или чашковидно ухо

 • Меко небце

  • Дехисценция на увулата;
  • Късо небце;
  • Тотална дехисценция;
  • Ороназална фистула на меко небце;
  • Аденектомия на назална тонзила;
  • Без особености (близо до нормата);
  • Велофарингелна недостатъчност;
  • Аденектомия на палатинални тонзили;
  • Неподвижно меко небце;

 • Назолабиална фистула (2CL, 2CLP):

  • Двустранно;
  • В дясно;
  • В ляво;
  • Няма;

 • Нос:

  • Девиация на назалния септум;
  • Дефект на мекия триъгълник на носа;
  • Без особености (близо до нормата);
  • Ниска позиция на крилото;
  • Хипоплазия на крилото;
  • Прекалено завъртяно крило;
  • Висока позиция на крилото;
  • Къса колумела;
  • Прекалено тясна колумела;
  • Тесен под на ноздрата;
  • Недостатъчно завъртяно крило;
  • Широк под на ноздрата;
  • Прекалено широка колумела;


ТЕРАПИИ - ХИРУРГ

 • Ортоморфна хирургия (Отомандибуларен синдром)

  • Корективна ортоморфна хирургия
  • Първична ортоморфна хирургия

 • Краниофациална хирургия (Отомандибуларен синдром)

  • Корективна краниофациална хирургия
  • Първична краниофациална хирургия

 • Липофилинг (Отомандибуларен синдром)

  • Корективен липофилинг
  • Първичен липофилинг

 • Ортогнатична хирургия (Отомандибуларен синдром)

  • Първична ортогнатична хирургия
  • Корективна ортогнатична хирургия

 • Дистракция (Отомандибуларен синдром)

  • Първична дистракция
  • Корективна дистракция

 • Терапия - редки диагнози

  • Моля, въведете в свободен текст.

 • Терапия - изолирана микро или анотия

  • Отопоеза
  • Първична отопластика с местни тъкани

 • Хейлопластика по Millard:

  • Първична хейлопластика;
  • Модификации (да се обясни каква в коментар);
  • Корективна хейлопластика;
  • Класическа;

 • Костна хирургия на лицето

  • Ортогнатична хирургия на долна челюст
  • Медиофациална дистракция
  • Предна максиларна дистракция
  • Ортогнатична хирургия на горна челюст

 • Лечение на лицева парализа

  • лечение на лицева парализа (да се опише в свободен текст)

 • Уранопластика по Sommerlad:

  • Първична уранопластика;
  • Модификации (да се обясни каква в коментар);
  • Класическа;
  • Корективна уранопластика;

 • Отопоеза

  • Отопоеза - Първи етап
  • Отопоеза - Трети етап
  • Отопоеза - Допълнителни корекции
  • Отопоеза - Втори етап

 • Комисуропластика (Отомандибуларен синдром)

  • Първична комисуропластика
  • Корективна комисуропластика

 • Оперативно лечение (Птоза на клепачите)

  • Корективна операция
  • Първична операция
  • Скъсяване на леватор
  • Други методи (да се опише в свободен текст)
  • Суспензия
  • Дупликатура

 • Отстраняване на епибулбарна киста (Отомандибуларен синдром)

  • Отстраняване на епибулбарна киста

 • Лечение на мекотъканна хипоплазия

  • Липофилинг
  • Други методи

 • Лечение на придружаващи аномалии (Отомандибуларен синдром)

  • да се опише в свободен текст

 • Отопластика с местни тъкани

  • Корективна отопластика с меки тъкани
  • Корективна отопластика с местни тъкани (да се опише в свободен текст)
  • Първична отопластика с местни тъкани (да се опише в свободен текст)
  • Първична отопластика с меки тъкани

 • Хейлопластика по Randall-Tennison:

  • Първична хейлопластика;
  • Модификации (да се обясни каква в коментар);
  • Класическа;
  • Корективна хейлопластика;

 • Хейлопластика по друга техника (да се обясни в коментар):

  • Корективна хейлопластика;
  • Първична хейлопластика;
  • Липофилинг;

 • Уранопластика по Wardill-Kilner:

  • Класическа
  • Корективна уранопластика
  • Модификации (да се обясни каква в коментар)
  • Първична уранопластика

 • Уранопластика Von Langenbeck:

  • Първична уранопластика;
  • Модификации (да се обясни каква в коментар);
  • Корективна уранопластика;
  • Класическа;

 • Закрита уранопластика по Анастасов:

  • Модификации (да се обясни каква в коментар);
  • Класическа;
  • Първична уранопластика;
  • Корективна уранопластика;

 • Уранопластика по Furlow:

  • Първична уранопластика;
  • Корективна уранопластика;
  • Модификации (да се обясни каква в коментар);
  • Класическа;

 • Уранопластика по друга техника (да се обясни в коментар):

  • Корективна уранопластика;
  • Първична уранопластика;

 • Гингивопериостопластика:

  • В дясно;
  • Корективна ГПП;
  • Първична ГПП;
  • В ляво;

 • Гингивопериостопластика с костна трансплантация:

  • С автоложна костна транплантация;
  • Корективна ГПП;
  • В дясно;
  • С костозаместител;
  • В ляво;

 • Гингивопериостопластика с костна трансплантация (2CL, 2CLP):

  • С автоложна костна транплантация в дясно;
  • С автоложна костна транплантация двустранно;
  • С костозаместител в ляво;
  • С костозаместител в дясно;
  • С костозаместител двустранно;
  • С автоложна костна транплантация в ляво;

 • Гингивопериостопластика (2CL, 2CLP):

  • Корективна ГПП в дясно;
  • Първична ГПП в дясно;
  • Първична ГПП в ляво;
  • Корективна ГПП двустранно;
  • Корективна ГПП в ляво;
  • Първична ГПП двустранно;

 • Велофарингопластика:

  • Долно хранещо краче Rossentalli;
  • Горно хранещо краче Sanvenero-Rossentalli;
  • Прекъсване на краче от фарингопластика;

 • Сфинктеропластика по Orticochea:

  • Първична сфинктеропластика;
  • Корективна сфинктеропластика;

 • Аденектомия:

  • Аденектомя на фарингиални тонзили;
  • Аденектомия на назална тонзила;

 • Ринопластика:

  • Ринопластика със закрит достъп;
  • Корективна ринопластика (да се обясни е коментар);
  • Друга ринопластика (да се обясни е коментар);
  • Ринопластика с открит достъп;
  • Ринопластика по Рети;

 • Липофилинг:

  • Липофилинг на фарингс;
  • Липофилинг на меко небце;
  • Липофилинг на небни дъги;