LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


СТАТУСИ - ХИРУРГ

 • Червена ивица (Vermilion)

  • Хлътналост
  • Дефект на мукокутанния ръб - ляво
  • Страничната част на устната е прекалено дебела - ляво
  • Дефект на мукокутанния ръб - дясно
  • Страничната част на устната е прекалено дебела - дясно
  • Изпъкналост
  • Страничната част на устната е прекалено тънка - дясно
  • Страничната част на устната е прекалено тънка - ляво

 • Червена ивица (Vermilion)

  • Страничната част на устната е прекалено тънка
  • Изпъкналост
  • Страничната част на устната е прекалено дебела
  • Хлътналост
  • Дефект на мукокутанния ръб

 • Орален вестибулум

  • Прекалено широк
  • Сраствания, къс вестибулум

 • Алвеоларен гребен

  • Алвеоларна цепнатина - ляво
  • Алвеоларна цепнатина - дясно

 • Алвеоларен гребен

  • Алвеоларна цепнатина

 • Премаксила

  • Протрузия на премаксилата

 • Цикатрикси

  • Триъгълни ламба с лошо качество и/или позиция - ляво
  • Прави, изпъкнал - дясно
  • Триъгълни ламба с добро качество - дясно
  • Прави по филтралния ръб - дясно
  • Прави, хлътнали - дясно
  • Прави, изпъкнал - ляво
  • Прави по филтралния ръб - ляво
  • Триъгълни ламба с добро качество - ляво
  • Прави, хлътнали - ляво
  • Триъгълни ламба с лошо качество и/или позиция - дясно

 • Цикатрикси

  • Триъгълни ламба с добро качество
  • Триъгълни ламба с лошо качество и/или позиция
  • Прави, хлътнали
  • Прави по филтралния ръб
  • Прави, изпъкнали

 • Бяла част на устната

  • Диастаза на орбикуларния мускул
  • Купидоновата дъга и филтрума са прекалено широки
  • Къса колумела
  • Прекалено къса
  • Купидонова дъга и филтрум са прекалево тесни
  • Прекалено дълга

 • Бяла част на устната

  • Прекалено дълга - ляво
  • Къса колумела
  • Прекалено дълга - дясно
  • Диастаза на орбикуларния мускул - дясно
  • Прекалено къса - ляво
  • Диастаза на орбикуларния мускул - ляво
  • Купидонова дъга и филтрум са прекалево тесни
  • Купидоновата дъга и филтрума са прекалено широки
  • Прекалено къса - дясно

 • Нос

  • Хипоплазия на крилото
  • Ниска позиция на крилото
  • Висока позиция на крилото
  • Широк под на ноздрата
  • Девиация на септума
  • Недостатъчно завъртане на крилото
  • Тесен под на ноздрата
  • Базата на колумелата е прекалено тясна
  • Прекалено завъртане на крилото
  • Дефект на мекия триъгълник на носа
  • Базата на колумелата е прекалена широка

 • Нос

  • Дефект на мекия триъгълник на носа - ляво
  • Базата на колумелата е прекалено тясна - дясно
  • Недостатъчно завъртане на крилото - дясно
  • Прекалено завъртане на крилото - ляво
  • Базата на колумелата е прекалена широка - ляво
  • Тесен под на ноздрата - дясно
  • Базата на колумелата е прекалено тясна - ляво
  • Широк под на ноздрата - ляво
  • Хипоплазия на крилото - ляво
  • Прекалено завъртане на крилото - дясно
  • Хипоплазия на крилото - дясно
  • Девиация на септума
  • Недостатъчно завъртане на крилото - ляво
  • Тесен под на ноздрата - ляво
  • Висока позиция на крилото - дясно
  • Базата на колумелата е прекалена широка - дясно
  • Дефект на мекия триъгълник на носа - дясно
  • Ниска позиция на крилото - дясно
  • Висока позиция на крилото - ляво
  • Широк под на ноздрата - дясно
  • Ниска позиция на крилото - ляво

 • Дехисценця устна-нос

  • Тотална дехисценця на устната
  • Назолабиална фистула
  • Дехисценция на вермилиона

 • Дехисценця устна-нос

  • Дехисценция на вермилиона - дясно
  • Назолабиална фистула - ляво
  • Тотална дехисценця на устната - ляво
  • Назолабиална фистула - дясно
  • Дехисценция на вермилиона - ляво
  • Тотална дехисценця на устната - дясно

 • Твърдо небце

  • Предна ороназална фистула
  • Ръбцова захапка
  • Преден ороназален отвор
  • Отвор между меко и твърдо небце
  • Максиларна ретрузия, медиофациална хипоплазия
  • Бразда от вомерно ламбо
  • Ендогнатия, малоклузия на 1-2 зъба
  • Фистула между твърдо и меко небце
  • Едностранна тотална ендогнатия

 • Твърдо небце

  • Едностранна тотална ендогнатия - ляво
  • Бразда от вомерно ламбо
  • Преден ороназален отвор
  • Ръбцова захапка
  • Едностранна тотална ендогнатия - дясно
  • Ендогнатия, малоклузия на 1-2 зъба - ляво
  • Ендогнатия, малоклузия на 1-2 зъба - дясно
  • Предна ороназална фистул
  • Максиларна ретрузия, медиофациална хипоплазия
  • Фистула между твърдо и меко небце
  • Отвор между меко и твърдо небце

 • Меко небце

  • Неподвижно меко небце
  • Тотална дехисценция на небцето
  • Фарингопластика
  • Фистула на меко небце
  • Пълна дехисценция на меко небце
  • Отвор на меко небце
  • Мускулна дехисценция на увулата
  • Късо меко небце
  • Частична дехисценция на увулата


ТЕРАПИИ - ХИРУРГ

 • Хейлопластика по Millard:

  • Класическа;
  • Корективна хейлопластика;
  • Модификации (да се обясни каква в коментар);
  • Първична хейлопластика;

 • Хейлопластика по Randall-Tennison:

  • Корективна хейлопластика;
  • Модификации (да се обясни каква в коментар);
  • Първична хейлопластика;
  • Класическа;

 • Хейлопластика по друга техника (да се обясни в коментар):

  • Първична хейлопластика;
  • Корективна хейлопластика;

 • Гингивопериостопластика:

  • В ляво;
  • В дясно;
  • Корективна ГПП;
  • Първична ГПП;
  • Двустранно

 • Уранопластика по Wardill-Kilner:

  • Корективна уранопластика
  • Модификации (да се обясни каква в коментар)
  • Класическа
  • Първична уранопластика

 • Уранопластика Von Langenbeck:

  • Първична уранопластика
  • Модификации (да се обясни каква в коментар);
  • Корективна уранопластика
  • Класическа

 • Закрита уранопластика по Анастасов

  • Класическа
  • Първична уранопластика
  • Корективна уранопластика
  • Модификации /да се обясни в коментар/

 • Уранопластика по Furlow:

  • Класическа
  • Първична уранопластика
  • Корективна уранопластика
  • Модификации (да се обясни каква в коментар)

 • Уранопластика по Sommerlad:

  • Модификации (да се обясни каква в коментар)
  • Корективна уранопластика
  • Класическа
  • Първична уранопластика

 • Уранопластика по друга техника (да се обясни в коментар):

  • Първична уранопластика
  • Инцизивно ламбо
  • Корективна уранопластика

 • Гингивопериостопластика с костна трансплантация:

  • С автоложна костна транплантация;
  • Двустранно
  • В дясно
  • С костозаместител
  • С мембрана
  • В ляво
  • С ПРП
  • Корективна ГПП;

 • Велофарингопластика:

  • Горно хранещо краче Sanvenero-Rossentalli
  • Прекъсване на краче от фарингопластика
  • Долно хранещо краче Rossentalli

 • Сфинктеропластика по Orticochea:

  • Първична сфинктеропластика
  • Корективна сфинктеропластика
  • Разширение на пръстен на сфинктеропластика

 • Аденектомия:

  • Аденектомя на фарингиални тонзили
  • Аденектомия на назална тонзила

 • Ринопластика

  • Ендоназална
  • Отворена по друг метод
  • Отворена по Рети

 • Костна хирургия на лицето

  • Предна максиларна дистракция
  • Ортогнатична хирургия на долна челюст
  • Медиофациална дистракция
  • Ортогнатична хирургия на горна челюст

 • Липофилинг на устна

  • Втори
  • Първи
  • Трети

 • Липофилинг на небце и фаринкс

  • Първи
  • Втори
  • Трети